SSNPM

Slúžiť tam, kde je najväčšia potreba


„Slúžiť tam, kde je najväčšia potreba“, asi nikdy za posledných pár desiatok rokov neboli tieto slová našej zakladateľky bl. Jozafaty Hordaševskej aktuálnejšie a pravdivejšie. Ľudia utekajúci pred vojnou prichádzajú s obavou, smútkom, strachom a je na nás či nájdu naše srdcia otvorené a dlane ochotné pomáhať. Aj dnes zaznieva hlas Pána „komu ste urobili toto jednému z týchto najmenších, mne ste to urobili.“ 
A čo vy máte v srdci ochotu a odvahu odpovedať? Ak otvoríte oči, uši a srdce, určite budete môcť pomôcť niekomu vo vašom okolí, kto to potrebuje… pridajte sa…