SSNPM

Slávnostné ukončenie generálnej vizitácie

Dňa 26.5.2024 sa na provinciálnom dome Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Prešove konalo slávnostné ukončenie generálnej vizitácie pod vedením matky generálnej Sofie Lebedovič. Slávnostnú liturgiu viedol provinciálny predstavený otcov redemptoristov o. Miroslav Bujdoš. Generálna vizitácia je čas previerky, rozhovor ale predovšetkým čas spoločných vízii a nových začiatkov.