SSNPM

Slávnostné otvorenie cirkevnej materskej školy bl. Tarzície v Trenčína

2. septembra 2015 prešlo bránami novej Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície v Trenčíne prvých 40 predškolákov vo veku od 3 do 6 rokov. Ide o prvú cirkevnú škôlku v meste Trenčín a jej zriaďovateľom je Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Podľa slov Sr. Benjamíny Ondovčákovej SNPM, ktorá je poverená riadením tejto cirkevnej škôlky, práve výchova detí a mládeže je jednou z chariziem tejto ženskej gréckokatolíckej rehole.

Slávnostné otvorenie škôlky sa konalo už včera, 1. septembra za účasti bratislavského gréckokatolíckeho biskupa Mons. Petra Rusnáka, ktorý pri tejto príležitosti slúžil v trenčianskej Kaplnke sv. Anny archijerejskú sv. liturgiu za účastí pedagogických pracovníkov, rodičov a detí, ktoré budú navštevovať toto nové školské zariadenie. Na záver liturgie provinciálna predstavená Sr. Petra Sičáková SNPM predstavila prítomným personál školy a zaželala mu, aby s láskou pristupoval k zvereným deťom. Predstavená zároveň odovzdala dekrét Sr. Benjamíne SNPM, ktorá bola poverená riadením materskej školy.

Biskup Rusnák následne požehnal priestory novej cirkevnej materskej školy, ktorá sídli na Olbrachtovej ul. v Trenčíne. Na slávnostnom akte prestrihnutia pásky sa zúčastnil aj primátor mesta Richard Rybníček. Cirkevná materská škola sv. Tarzície je zaradená do siete škôl Ministerstva školstva SR. Jej patrónkou je mučeníčka blahoslavená sestra Tarzícia. Sestra Tarzícia (1919 – 1944) bola členkou Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Ide o mučenicu 20. storočia, ktorá bola zastrelená sovietskym vojakom 18. júla 1944, keď otvárala bránu kláštora v meste Krystonopoľ (dnes Červenohrad) na Ukrajine.

Materská škola spadá pod pôsobnosť bratislavskej eparchie a ide o prvé cirkevné gréckokatolícke školské zariadenie nachádzajúce sa na jej území. Duchovnú správu školy, ktorá poskytuje predškolskú výchovu deťom v súlade so štátnym vzdelávacím programom a v katolíckom duchu, bude vykonávať miestny gréckokatolícky duchovný, o. Igor Cingeľ. Podľa jeho slov sa budú pre zamestnancov pravidelne konať duchovné obnovy a liturgické slávenia. Súčasťou predprimárneho vzdelávania detí bude aj náboženská výchova primeraná veku a chápaniu detí pod vedením katechétky Sr. Petronely Katreňak SNPM.

Nová cirkevná materská škola rozšíri počet katolíckych cirkevných materských škôl a Slovensku, ktorých bolo doteraz 56. Ich zriaďovateľmi sú katolícke diecézy alebo rehole.