SSNPM

Škola modlitby blaženej Jozafáty

Sestry služobnice Vás pozývajú na školu modlitby blaženej sestry Jozafáty 20. mája o 19:00h, prostredníctvom TV LOGOS, TV Zemplín a sociálnych sieti.

https://www.youtube.com/c/LOGOSTV-grkat/videos

https://fb.watch/5C2N6boFp_/