SSNPM

Seminár Otcovo srdce

V dňoch od 15.7. – 21.7.2020 na Donovaloch v penzióne Zornička prebiehal seminár Otcovo srdce, ktorý je zameraný na zakorenenie sa v identite Božích synov a dcér. Seminára sa zúčastnili aj naše sestry sr. Jozefka, sr. Ester a sr. Hieronyma. Seminár Otcovo srdce je určený pre každého, kto chce spoznať Boha ako svojho nebeského Otca a zakúsiť jeho otcovskú lásku, dobrotu odpustenia alebo jednoducho túži po niečom viac. Cez katechézy a modlitby sme spoznávali, že Boh má pre nás vždy niečo viac, aby sme boli „zakorenení a upevneni v láske, a tak mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby nás naplnila Božia plnosť celá“ (Ef 3, 17 – 18). Bol to pre každú sestru požehnaný čas milostí a zakotvenia v Božom náručí. Text/foto: sr. Jozefka SNPM