SSNPM

SDM v Krakove

V týchto dňoch sú aj sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a otcovia redemptoristi s mládežou na SDM v Krakove. Myslíme na nich v modlitbách.