SSNPM

SDM Lisabon

Aj sestry Služobnice idú na Svetové dni mládeže do Lisabonu.