SSNPM

Ruky nádeje


Na výzvu sv. Otca Františka sa aj naša CMŠ Bl. Tarzície dňa 24. 2. 2023 zapojila do projektu „Ruky nádeje“. Spolu s deťmi sme sa modlili za mier a pokoj vo svete a zvlášť za ukončenie vojny na Ukrajine. sr. Petronela