SSNPM

Rozlúčka v Cirkevenej materskej škole bl. Tarzície

V Cirkevnej materskej škole bl. Tarzície v Trenčíne sme sa 13. júna 2019 historicky rozlúčili s devätnástimi predškolákmi, ktorí sa chystajú do „veľkej školy“. Niektorí z nich navštevovali škôlku od jej vzniku v roku 2015. V kruhu rodín a priateľov detí sme prežili krásny čas plný spomienok a vďačnosti Bohu za tento dar.
sr. Benjamína SNPM