SSNPM

Rehoľníci na mediálnom školení

Komunikáciu cirkvi s médiami sa rozhodli sprofesionalizovať slovenskí rehoľníci, ktorí sa cez víkend stretli v Ružomberku na prvom mediálnom školení. Podujatie s názvom Zasvätení ON-LINE pripravil v rámci projektu Z4Z časopis Zasvätený život v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU).
V Mediálnom centre KU pod strechou novej univerzitnej knižnice sa školilo 30 rehoľníkov z približne 10 reholí. Absolvovali úvod do televíznej, printovej a fotografickej tvorby aj do práce s novými médiami.
Okrem workshopov sa venovali diskusiám a prednáškam o aktuálnych cirkevno-mediálnych vzťahoch a plánom na mediálnu stratégiu v rámci blížiaceho sa Roku zasväteného života, ktorý vyhlásil pápež František. Ako sa vyjadrila sestra Hermana Matláková z rehole satmárok, pre rehoľníkov je dnes dôležité, aby dokázali evanjeliové posolstvo prinášať všetkým ľuďom, a to v čo najväčšej miere. Rehoľníci chcú preto poznať súčasné formy komunikácie a reč dnešných ľudí. Podľa redemptoristu Rastislava Dluhého im má tento seminár pomôcť nielen nadobudnúť potrebné zručnosti, ale aj „prorocký postoj srdca, ktorý spočíva v tom, že človek prijíma a odovzdáva to, čo dnes hovorí Boh“.
Vedúci katedry Imrich Gazda ocenil, že rehole prejavili záujem sprofesionalizovať svoje mediálne pôsobenie. „Rehoľníci vždy boli nositeľmi čerstvých závanov Ducha a vidíme, že ich aktivita v súčasnom mediálnom priestore má veľký potenciál,“ konštatoval. Zároveň vyzdvihol, že vedecké bádanie v oblasti vzťahu cirkvi a médií, ktorému sa jeho katedra venuje ako jediné žurnalistické odborné pracovisko na Slovensku, zaznamenáva dopyt rôznych spoločenských skupín, takže „naša veda nie je samoúčelná“.
Projekt Z4Z – Zasvätení pre zasvätených – podporila nadácia Renovabis a jeho cieľom je rôznymi spôsobmi formovať a vzdelávať rehoľníkov. Mediálne vzdelávanie je jednou z jeho priorít, popri zhromažďovaní a sprístupňovaní dát týkajúcich sa rehoľníkov a podporovaní ich vzájomného zdieľania formou článkov či diskusií. Na tomto stretnutí sa zúčastnili z našej provincie: sr. Romana, sr. Jozefka, sr. Simeona, sr. Benjamína a sr. Antónia.