SSNPM

Putovanie na SDM do Lisabonu

Putovanie na SDM do Lisabonu.
Aj naše sestry Jana, Simeona a Jozefka s mladými gréckokatolíkmi putovali autobusom do Lisabonu na SDM. 
Mottom stretnutia na SDM v Lisabone sa stal citát z Lukášovho evanjelia: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa:“ (Lk 1,39)

Vyrazili sme v sobotu z Košíc 29.7. 2023 v dopoludňajších hodinách, na viacerých miestach až po Bratislavu nastupovali pútnici. V Bratislavskej gréckokatolíckej katedrále sme slávili svätú liturgiu, ktorej predsedal vladyka Milan Lach, ktorý sa stal jedným z pútnikov a zároveň sprievodcom v druhom autobuse. V našom autobuse nás sprevádzal o Jaroslav Lajčiak, vikár košickej eparchie. Cestou sme sa zastavili s osem hodinovou prestávkou vo francúzskom meste Nice a v pútnickom mieste Lurdy na juhu Francúzska, kde sme sa mohli spoločne pomodliť krížovú cestu a poobede sa zúčastniť aj eucharistického sprievodu a osobnej modlitby. V autobuse sme strávili čas aj modlitbou časoslova, rozjímaním, čítaním pápežových posolstiev k SDM, spevom,….. Do Lisabonu sme doputovali v utorok 1. augusta v dopoludňajších hodinách, kde bol čas na ubytovanie v škole a zoznámením sa s miestami, kde mali byť slovenské katechézy. Poobede sme sa zúčastnili v Parku Eduarda VII otváracej svätej omši SDM v Lisabone. Hlavným slúžiteľom bol lisabonský patriarcha kardinál Manuel Clemente, ktorý mladých privítal, duchovne povzbudil a vyzval, aby sa cítili ako doma. Okrem hlavného programu čakal na pútnikov aj bohatý program, koncerty, divadelné predstavenia, či rôzne iné akcie. Od stredy 2.augusta do piatka 4. augusta čakali slovenskú mládež katechézy so slovenskými kňazmi a tromi biskupmi:  vladykom Milanom Lachom, pomocným biskupom Petrom Beňom a biskupom Tomášom Galisom v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Katechézy za začali po raňajkách, kde prvú katechézu mal vladyka Milan Lach. Po nej mladí písali svoje prekážky a následne ich odovzdali ako obetu pred sv. omšou. Celá katechéza sa niesla v téme osobných prekážok a v tom, aby sme vstali ako Mária a vydali sa na cestu a aby sme sa usilovali o skutočné spojenie, ktoré vychádza zo stretnutia, zo vzájomného zdieľania, z lásky a služby. Vladyka mladých povzbudil, aby boli normálni a stávali sa kvasom v tomto svete. Slovenský organizačný tím pripravil bohatý program počas 3 dní pre slovenských skoro dvetisíc mladých ľudí. V stredu 2. augusta poobede sa obidva autobusy gréckokatolíkov vybrali na pútnické miesto do Fatimy, kde sme mohli stráviť milostivý čas v súkromnej modlitbe, ale aj v modlitbe akatistu k Bohorodičke v Basilice of the Holy Trinity. Po akatiste sa ešte pútnikom prihovoril vladyka Milan Lach, ktorý vyzdvihol život Panny Márie, ktorá bola poslušná a verná Božiemu slovu, vyzdvihol, že aj vo Fatime pri zjaveniach Panna Mária vyzýva k obráteniu, modlite sa za obrátenie hriešnikov. A hovorí: Pokánie, pokánie, pokánie. Všetci potrebujeme pokánie, to je jediná cesta k počúvaniu slova. Povzbudil ich slovami: „Majte záľubu v modlibe, tak ako Panna Mária, nebojte sa ticha, neutekajte pred tichom“. Vyzval mladých k obráteniu svojho srdca, aby vedeli v živote urobiť rozhodnutie, podľa toho, kde ich Boh volá. A tiež, aby sa dokázali rozhodnúť, či už do manželstva alebo k duchovnému povolaniu, a aby v tom boli verní a vytrvalí. 

4. augusta po katechéze sprevádzanú o. Petrom Beňom sme mali svätú liturgiu, na ktorej sme spoločne s mladými vytvorili jeden zbor a spevom sme skrášlili bohatstvo nášho východného obradu. Poobede sme sa premiestnili znova do parku Eduarda VII, kde sa konala krížová cesta mladých.

V sobotu predpoludním sme začali dlhú pešiu púť do lisabonského Parque Tejo. Davy ľudí prúdiace kilometre cez miestnu diaľnicu čakal večerný program plný koncertov, divadiel a najmä večernej vigílie s pápežom Františkom. Prespali sme v spacáku pod holým nebom pri oceáne, lebo na tom istom mieste sa v nedeľu dopoludnia konala záverečná svätá omša s pápežom Františkom.  Ráno už okolo siedmej hodiny uzatvárali sektory, pretože pápež kvôli mladým chcel prejsť pomedzi všetky sektory, aby všetkých osobne mohol pozdraviť. 
Na záver liturgie pápež oznámil krajinu, v ktorej budú v roku 2027 SDM, stretnú sa tak v juhokórejskom Soule. Ešte predtým sa zíde mládež v Jubilejnom roku 2025 v Ríme na podujatí Pútnici nádeje
Po ukončení SDM sa jeden autobus vracal domov, my sme mali popoludní v nedeľu ešte čas na oddych, pokojné pozretie mesta,… Domov sme odchádzali v pondelok 7.8.2023 ráno o 6:00, kde naša zastávka znova bola v Lurdoch, ale dorazili sme na večerný program, kde o 20:00 sa konal sviečkový sprievod za modlitby ruženca, ktorú sa modlili v rôznych jazykoch, napr. v poľštine, nemčine, angličtine,…. Mladí po skončení procesie zotrvávali do neskorých nočných hodín v spevoch, hudbe a tanci. Nocľah sme mali zabezpečený blízko v nemocnici, kde prijímajú aj pútnikov. Ráno 8. augusta sme pokračovali v ceste do Talianska, kde v poobedňajších hodinách sme konkretne  navštívili mesto Monako, tam sme si mohli pozrieť centrum mesta, kostol, pamiatky,….Na ďalší deň v stredu v nočných hodinách sme dorazili do Popradu, ale v srdci sme si doniesli veľa duchovných zážitkov, ešte viac priateľstiev. Na tieto dni sa určite nedá zabudnúť, ani na milosti získané na pútnických miestach, kde sme prosili aj za chorých a všetkých, ktorých nosíme vo svojich srdciach.


Foto/text: sr. Jozefka Helena Maníková