SSNPM

Putovanie ikony blahoslavenej Jozafaty v Košiciach

Putovanie ikony blahoslavenej Jozafaty v Košiciach sme začali sv. liturgiou v kaplnke. V nedeľu 7.2. 2016 si ju uctili veriaci z farnosti Podhradova. Potom putovala na charitu, kde pracuje jedna sestra. V stredu 10.2. 2016 bola ikona vo farnosti Zdoba. V štvrtok bola v MŠ na sídlisku Ťahanovce. Na druhý deň bola ikona v komunite, kde bolo stretnutie detí a rodín. V nedeľu 14.2.02016 putovala ikona na sídlisko nad Jazerom.

Potom putovala ikona do farnosti na sídlisku Ťahanovce. V stredu prijali ikonu sestry satmárky, bola v centre Východ Západ a pri vysokoškolskej mládeži. Dňa 18.2. 2016 putovala ikona k sestrám vincentkám a neskôr putovala do nemocničnej kaplnky. Bol to čas milosti a hojného požehnania.