SSNPM

Púť na Staré Hory

Tí, čo sa starajú o chorých v Dome sv. Kozmu a Damiána, sa vybrali na púť na Staré Hory…
8.júna 2019 sa zamestnanci z Domu sv. Kozmu a Damiána pripojili k celoslovenskej púti kresťanských zdravotníkov na Starých Horách. V modlitbe a rozjímaní spoločne ďakovali aj prosili, v Bazilike Návštevy Panny Márie, nebeskú Matku za jej pomoc a ochranu pri svojom náročnom povolaní starostlivosti o ťažko chorých aj zomierajúcich…. Púť sa zakončila v areále Studničky modlitbou slávnostného ruženca a obnovením zverenia zdravotníkov a chorých Slovenska svätým Kozmovi a Damiánovi s možnosťou uctiť si relikvie týchto nezištných svätých lekárov.
s. Emanuela Rindošová, účastníčka púte

Ďalšie podrobnosti o púti sa môžete dozvedieť:
https://www.katolickenoviny.sk/…/stare-hory-privitali-krest…