SSNPM

Púť do Ríma

V dňoch od 6. 6. – 11. 6. 2016 sa zúčastnili študenti gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom a študenti gymnázia Petra Pavla Gojdiča v Prešove púte do Ríma. Ako učiteľský dozor boli prítomné aj sr. Ivana a sr. Antónia. Bol to požehnaný čas, plný radosti a spoznávania histórie krásneho mesta. Hneď po príchode do Ríma mohli všetci po dlhej ceste nabrať nových síl a zrelaxovať pri mori. Večer čakal všetkých vytúžený odpočinok v mestečku Rocco di Pappa. V stredu sme metrom cestovali na audienciu u pápeža Františka. Mohli sme byť veľmi blízko jeho osoby a mali sme nezabudnuteľný zážitok. Po audiencii sme navštívili Anjelský hrad, Fontatu di Trevi a Španielske námestie. Na ďalší deň sme sa zúčastnili sv. omše v Bazilike sv. Jana – S. Giovanni. Po prehliadke tejto Baziliky sme sa presunuli k Svätým schodom. Potom sme putovali k Bazilike sv. Cyrila a Metóda, kde sme s vďačnosťou spievali modlitbu Otčenáš v staroslovienskom jazyku.

V tento deň sme ešte navštívili Kolosseum, Fórum Romanum a Baziliku sv. Petra v okovách. Záver dňa sme ukončili pešou púťou do Baziliky Santa Maria Maggiore. Tam sme sa stretli so sr. Damiánou, ktorá pôsobi v generálnom dome sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. V piatok ráno sme sa z prístavu Punta Sabbioni presunuli loďou do Benátok. Benátky svojim neopakovateľným šarmom lákajú státisíce turistov z celého sveta, aby na vlastné oči videli „potápajúce“ sa mesto na lagúne – Dóžov palác, Most vzdychov, námestie sv. Marca so zvonicou. V Benátkach sme mohli stráviť celý deň. Vo večerných hodinách sme sa loďou preplavili spať do prístavu na nočný tranzit na Slovensko. Sme vďační Bohu za tento čas.