SSNPM

Prvé sväté prijímanie

Tento čas je obdobím slávnosti prvého svätého prijímania. Deň 1. máj bol pre Humenné – farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky a 8. máj pre Košice – Staré mesto zvlášť krásny. V tento deň prijali deti sviatosť zmierenia a do svojich sŕdc prijali Ježiša, svojho najlepšieho priateľa. Deti sľúbili, že budu naďalej kráčať za Ježišom.