SSNPM

Prvé sväté prijímanie vo farnosti v Trenčíne

Dňa 22. 05. 2016 v Trenčíne v kaplnke sv. Anny sa konala slávnosť prvej svätej spovede a sv. prijímania. Tieto sviatosti prijalo 6 deti z našej farnosti.