SSNPM

Prvé oficiálne a pracovné stretnutie vladyku Cyrila Vasiľa SJ

V stredu 18. novembra sa uskutočnilo prvé oficiálne a pracovné stretnutie vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, v sprievode otca archimandritu Jaroslava Lajčiaka, košického protosynkela, s provinciálnou predstavenou sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Nová predstavená sr. Emanuela Mária Rindošová spolu s jej zástupkyňou sr. Natanaelou Alenou Barnovou prijali vladyku Cyrila v provinciálnom dome v Prešove.
Návšteva sestier služobníc sa začala krátkou modlitbou v kaplnke domu. Vladyka Cyril pekne pozdravil novú sestru predstavenú i jej zástupkyňu a vyjadril túžbu po ďalšej spolupráci s ich kongregáciou. Zároveň poďakoval sestre predstavenej za neúnavnú prácu sestier a vytváranie rodinnej atmosféry na rôznych miestach ich pôsobenia v Košickej eparchii, predovšetkým na biskupskom úrade ako aj v katedrále. Pri rozhovore sa venovali aj aktuálnej situácii počas pandémie ako aj hľadaniu nových spôsobov ako zviditeľniť misiu o význam kongregácie sestier služobníc. Na záver vladyka zanechal odkaz a pozdrav v kronike provinciálneho domu. Foto/Text: TSKE