SSNPM

Prvá púť ukrajinských veriacich v Ľutine

Prvá púť ukrajinských veriacich v Ľutine
V dňoch 14-15.07. 2023 sa v Ľutine uskutočnila prvá púť ukrajinských veriacich, ktorí žijú na Slovensku. Zorganizovanie tejto púte bolo zodpovednosťou studitu  o. Pantelejmona, povereného duchovnou správou ukrajinských veriacich v Košiciach. Púť začala v piatok 14. júla 2023 v areáli najväčšieho pútnického miesta Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Osobná modlitba, svätenie vody boli krásnym vstupom  do spoločnej modlitby. Sv. Liturgiu v ukrajinskom jazyku slávil protosynkel košickej eparchie o. Jaroslav Lajčiak.  Na modlitbu Večierne už zavítal aj  vladyka Milan Lach, ktorý tu tiež strávil aj ďalší deň. Tento deň sa zakončil modlitbou akatistu v záhrade Bohorodičky v areáli pútnického miesta. Sobota sa začala modlitbou Utierne po ktorej v slávnom sprievode veriaci putovali na mariánsku horu v Ľutine. Tam vladyku Milana, archimandritu o. Jaroslava Lajčiaka  a studitu o. Pantelejmona, pozdravili ukrajinské deti vrúcnymi slovami a vladyku obdarovali typickým slávnostným ukrajinským bochníkom chleba( Korovaj). Púte sa zúčastnilo 8 ukrajinských kňazov a 5 slovenských kňazov. Nechýbli ani sestry služobnice NPM a sr. Bazilánky.Veriacich počas obidvoch dňoch bolo asi 300.  Liturgický spev viedol malý, ale silný spevom chór z Ľvova pod vedením p. Nely. Pútnici mali možnosť prijať sviatosť zmierenia, pookriať a porozprávať sa o svojich problémoch. Po svätej liturgii nasledovala panachýda za zomrelých a po jej skončení koncert nadaných ukrajinských hostí. Záverom a svetlým bodom bol pri dome sv. Mikuláša výborný guľáš a občerstvenie pri spoločnom stole. /sr. Alžbeta/