SSNPM

Prosba blaženej sestry Jozafaty

V čase tejto skúšky sa modlíme slovami blaženej Jozafaty:
Ó, Ježisu, Tvoje svetlo svieti našim očiam len zďaleka, uprostred neprieliadnuteľnej temnoty, ktorá nás obkľučuje.
Ó, Ježišu, zachráň nás, lebo hynieme a vysloboď nás silou svojho kríža. K tebe voláme, ktorý si nás vykúpil. Zatiaľ sme ešte pútnici, aj keď si nás už celkom vykúpil tvojou Krvou.
Vypočuj nás, vypočuj Bože a Spasiteľu náš, keď voláme uprostred tohto mora, zápasiac uprostred vĺn.
Vidíme ťa, Ježišu, stále na brehu, odkiaľ sa pozeráš, v akom sme nebezpečenstve, ako sa namáhame, aby sme zvíťazili v tomto boji.
Spas nás pre Tvoje meno a učiň, aby sme preplávali bezpečne uprostred skál a nakoniec odpočívali v Tvojom náruči, ó, môj Bože! Amen.