SSNPM

Projekt s názvom: Východniari si žijú ako jedna rodina

 

 

 

 

Pod záštitou Karpatskej nadácie v rámci grantového programu: Tu žijeme a pomáhame

 Počas roku 2018 realizujeme projekt s názvom: Východniari si žijú ako jedna rodina

Projekt zahŕňa usporiadanie viacerých voľnočasových aktivít, kde zamestnanci LEARU a členovia o.z. LÁSKAVÉ RUKY zrealizujú tieto aktivity spoločne so seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána z Rumanovej 6 v Prešove, ale aj za pomoci rodiny a mladých dobrovoľníkov z východného Slovenska.

Výsadba kvetov

Po viacerých diskusiách, čo by seniorov najviac potešilo, jednoznačne vyhrala aktivita: Výsadba kvetov a estetická úprava areálu Domu sv. Kozmu a Damiána. Od prvotného nápadu k realizácii nebolo ďaleko, lebo počasie túto jar je štedré na slnečné dni, preto sme si hneď dohodli termín. 11.4.2018 bol ten krásny deň, kedy sme náš projekt: Na východe si žijeme, ako jedna rodina, uviedli do života v plnej paráde. Akcie sa zúčastnilo 19 seniorov  z Domu sv. Kozmu a Damiána, 14 dobrovoľníkov z Learu, niektorí spolu so svojimi deťmi, ďalej 10 rodinných príslušníkov našich seniorov, a 12 členov o.z. LÁSKAVÉ RUKY. Po spoločnom oboznámení sa s plánom akcie a rozdelením zverených úloh, ktoré sa konalo v altánku seniorparku, sa hneď prácechtiví dobrovoľníci a seniori spoločne pustili do práce. Na dve etapy sme navštívili predajňu kvetov, kde si seniori zaspomínali na svoje záhradky a balkóny plné muškátov. Hneď vedeli, aké kvety sa nám hodia, ktoré potrebujú veľa slnka, ktoré zas tieň, vyberali podľa farby aj podľa účelu, čo pôjde do záhonov, čo zas do črepníkov alebo ako dekorácia exteriéru do žardinér. Veľký nákup zahŕňal aj hlinu a ozdobné kamienky do skalky. Plní zážitkov z nakupovania a samozrejme s kuframi plnými kvetov sme sa šťastní vrátili do Domu sv. Kozmu a Damiána. Tam už vo veľkom prúde pokračovala brigáda, kde nám seniori vysvetľovali, aké kvety kam pôjdu, ktoré chcú mať na terasách a parapetách okien, aby na ne z izieb videli, a ktoré zas pôjdu do záhonov a žardinér.  Deti, ktorých tam bolo zopár, pomáhali pri samotnom sadení, ale hlavne spestrili celú atmosféru a vyčarili úsmev na tvárach našich seniorov a nakoniec si spoločne s nimi zašportovali s loptou, s kolkami, vo futbale, hádzaní do terča, či zacvičili na exteriérovom mobiliáre (rebriny, rotačné kruhy, priestorové labirinty). Za sprevádzania ľudových pesničiek z magnetofónu a veselej vravy sme spoločne pracovali až do večera. Čas strávený medzi seniormi a dobrovoľníkmi sme spečatili milou aktivitou, kde si každý zúčastnený namaľoval ruku prstovými farbami a vytvoril odtlačok na veľký papier spolu so svojím podpisom. Takto sme spoločne vytvorili pekné výtvarné dielko, kde každý symbolicky aj reálne priložil ruku k dielu.

Výsadbu kvetov v areáli Domu sv. Kozmu a Damiána, ale aj nadviazanie nových priateľstiev, sa podarilo zdarne zrealizovať ku spokojnosti všetkých, ale hlavne našich seniorov, ktorým takto okrášlené prostredie bude slúžiť až do neskorej jesene. Už sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity.

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore z programu  Tu žijeme a pomáhame Karpatskej nadácie a  Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

 

Za realizačný team Mgr. Mária Rindošová, s. Emanuela