SSNPM

Projekt je podporený cirkevnou dobročinnou nadáciou RENOVABIS z Nemecka

Cirkevná materská škola sestry Jozafaty v Ľutine dostala nevšednú príležitosť pomoci rodinám s malými deťmi zapojiť sa do projektu, ktorí má napomôcť posilneniu vzťahov v rodinách a budovanie širšieho spoločenstva v komunite obce aj farnosti.
Projekt je podporený cirkevnou dobročinnou nadáciou RENOVABIS z Nemecka nám pomáhal prekonávať ťažké nástrahy v školstve i rodinách počas pandémie COVID-19.
Mozaika aktivít projektu:
Keďže vzhľadom na opatrenia pandémie COVID 19, nebolo reálne vycestovať do Krakova, tak sme sa rozhodli putovať do pekného, mozaikami zdobeného chrámu Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi (1.10.2021), ale aj do chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Klokočove pri príležitosti 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky. Boli to výlety spojili personál CMŠ s rodinami detí.
Modlitbové stretnutia sa uskutočnili iba pár krát, v jari krížová cesta
s rodičmi za súdržnosť rodín a vzájomnú komunikáciu, počas cesty do Klokočova sme sa spoločne modlili akatist ku Klokočovskej Bohorodičke za naše rodiny, za vieru v rodinách a ako aj prosby jednotlivcov. V novembri sme zrealizovali modlitbové stretnutie s rodinami detí online formou pri sviečke, ktorú si deti za pomoci rehoľnej sestričky odlievali priamo v CMŠ. Ďalšie stretnutia sa budú odvíjať od možností, ktoré budeme ako škola mať. Predpokladáme aj opakovanie stretnutí online
spôsobom.
Duchovné obnovy zamestnancov školy sa realizovali vždy pod vedením kňaza z farnosti – duchovného správcu školy, ktorého sme poprvýkrát oficiálne získali pre našu školu. Dni duchovnej obnovy sú skvelou možnosťou pre duchovné dozrievanie v povolaní, ktoré sme si vybrali. Neodmysliteľnou súčasťou býva sviatosť zmierenia, svätá liturgia, prednáška, spoločný rozhovor a obed. Dobrý spôsob utužovania kolektívu. Tento rok sa uskutočnili začiatkom júla a koncom októbra.
Najväčším prínosom pre nás, ako školu je, že rodičia, ktorí sú veriaci
iba na papieri sa začali objavovať v chrámoch a to spolu so svojimi
deťmi. Teší nás, že práve deti privádzajú svoje mamy a otcov k Ježišovi.
To, že sa zúčastnia „home office“ stretnutia za účelom modliť sa v
jednote s inými rodinami je pre nás malým zázrakom.
Obmedzenia, ktoré nás v dnešnej dobe obklopujú nás od seba navzájom vzďaľujú a preto je skvelé, že práve naša CMŠ môže byť magnetom, ktorý napomohol budovaniu vzájomných „reálnych“ vzťahov.
Aj napriek nemožnosti zrealizovať všetky aktivity v danom čase a
všetkými možnými prostriedkami sme zaznamenali úspech. Takže sa už teraz tešíme na pokračovanie aktivít a to hlavne divadielka, ktoré čaká na svoje predstavenie a modlitbových stretnutí rodičov, ktoré sa stávajú aktívnou súčasťou života v našej CMŠ.

Mgr. Elena Marhevková
riaditeľka CMŠ s.Jozafáty
Ľutina 131
051/45