SSNPM

Prípravné stretnutie pútnikov SDM

Dňa 18. 06. 2016 sa v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove konalo prípravné stretnutie pútnikov SDM v Krakove. Stretnutie bolo určené pre organizovanú pútnickú skupinu Zasvätení. Pod vedením zasvätených sa mladí cez bohatý program pripravili na túto veľkolepú akciu. Po úvodnom slove a modlitbe chvály nasledovala zoznamovačka, ktorú pripravila sr. Romana. Bol to požehnaný čas vzájomného spoznávania.  Po nej im sr. Emanuela Rindošová a o. Maroš Dupnák v skratke predstavili svoje rehole, charizmu i apoštolskú činnosť. Po tejto časti sa pod vedením otca Jozefa Kišáka ponorili do Božieho slova a premeditovali podobenstvo o Samaritánke.

Na poludnie sa všetci stretli na svätej liturgii, počas ktorej nás otec Maroš Dupnák pozýval k milosrdenstvu. Po obede bol čas na neformálne stretnutie pri stropkovskej zmrzline. Popoludní sa mladí v réžii sr. Simeony oboznámili s krátkou históriou svetových dní mládeže a vypočuli si svedectvá účastníkov SDM v Madride. V práci v skupinkách pripravili návrhy na transparent, ktorý bude organizovanú pútnickú skupinu Zasvätení prezentovať v Krakove. Naplnení Duchom a radosťou sa večer vrátili s požehnaním do svojich farností.