SSNPM

Prvý deň novény pred sviatkom blaženej Jozafaty

V rámci novény pri príležitosti 150 rokov od narodenia a 100 rokov od narodenia pre nebo blaženej Jozafaty ponúkame zvukovú nahrávku kázne o. Š. Paločka. Svätá liturgia sa konala v kláštore Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Prešove na Sazavského ulici.