SSNPM

Posviacka Rómskeho centra Savore na Sigorde


Posviacka Rómskeho centra Savore na Sigorde
Sobota 8.10.2022 bola iná ako všetky bežné soboty v roku. Bola som pozvaná otcom Martinom Mekelom, zodpovedným za Gréckokatolícku rómsku misiu, na jedno výnimočné podujatie. V tento deň sa konala posviacka Multifunkčného pobytového centra Savore na SIGORDE. Centrum posvätil a sv. liturgiu slúžil Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha a apoštolský administrátor prešovskej archieparchie za účasti viacerých kňazov. Prítomní boli tiež viacerí bohoslovci, rehoľné sestry, vzácni hostia, dobrodinci, dobrovoľníci a hlavne veľa rómskych rodín. V jednom z príhovorov sa s nami podelil pán starosta z Čičavy, skonštatoval, že dielo, ktoré sa vytvorilo pre Rómov aj všetkých ľudí dobrej vôle je výnimočný Boží dar. Ďalej spomenul, že spolu s knihou Prísloví 3, 5-6 sa môžeme modliť: „Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um. Na všetkých svojich cestách mysli na neho a On Ti bude rovnať chodníky.“ Aj toto je Jeho dielo, povstalo z ruín, z niečoho zničeného, čo nik nechcel. Pán poslal ľudí, ktorí majú vieru a vložil do ich sŕdc víziu, že toto rumovisko sa môže stať srdcom stretnutí a novej cesty pre slovenských Rómov.
Deň bol spoločným vďaky vzdaním Bohu za jeho pomoc a ochranu, ďalej sa niesol v modlitbe, v ďakovaní všetkým, ktorí sa o toto dielo pričinili. Bol plný žičlivosti, džavotu detí, rytmického spevu, tanca a mládež nás tiež povzbudila divadelným stvárnením úryvkov z evanjelia. Celý program dopĺňalo spoločné agapé so srdečnými rozhovormi a vzájomným spoznávaním, pri odchode sa rozdávali darčeky, ktoré v Centre SAVORE pripravili pre všetkých prítomných.
 
Sestra Emanuela