SSNPM

Posviacka pamätnej tabule v Nižnej Vladiči

Dňa 13.9.2020 o 10:30 hod sa vo farnosti Nižná Vladiča konala odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky, na ktorej sa zúčastnili ako hostia o. Šimon Gajan, o. Miroslav Liška CssR a za Kongregáciu sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie sestra provinciálna Petra Sičáková a jej zástupkyňa sestra Emanuela Rindošová. V závere slávnosti presbyter Peter Hríb posvätil tabuľu venovanú spomienke na rodáčku z Nižnej Vladiče, sestre Jeremii Júlii Galajdovej SNPM, ktorá nás predišla do večnosti dňa 2.8.2019, s vďakou za dar jej rehoľného zasvätenia. Po posviacke pamätnej tabule sa k prítomným prihovorila s. Petra Sičáková, ktorá s vďačnosťou za život, rehoľné povolanie i svedectvo života s. Jeremie Galajdovej, všetkých prítomných povzbudila k prežívaniu hĺbky Božieho milosrdenstva vo svojich životoch pod ochranou Presvätej Bohorodičky.
Pamätnú tabuľu z vďačnosti dali vyhotoviť správca farnosti o. Peter, veriaci farnosti, rodina a obec Nižná Vladiča. / text: s. Emanuela/