SSNPM

POSVIACKA CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY V ĽUTINE

Nový rok 2020 sme otvárali v CMŠ sestry Jozafaty v Ľutine modlitbou sv. liturgie v kaplnke sestier a nasledovala posviacka celého domu a priestorov CMŠ.
Vyprosujeme Vám s deťmi veľa Božích milostí a ochotu spolupracovať s ňou. Úprimnú radosť takú aká vychádza zo sŕdc deti.