SSNPM

Pomoc na hranici vo Vyšnom Nemecku

Na výzvu arcibiskupa Cyrila Vasiľa sa sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie – Alžbeta A. Gerberyová a Petronela A. Katreňak zúčastnili dobrovoľníckej činnosti na hranici s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom. Sestry v noci z 27.2. na 28.2.2022 pomáhali fyzicky aj morálne ženám a deťom, ktoré opúšťali svoju krajinu kvôli vojnovým konfliktom na Ukrajine.