SSNPM

Pomoc aktívnych dobrodincov z Centra pomoci v Kalnej n/Hronom pre ľudí z Ukrajiny