SSNPM

Pohreb sr. Ireny Anny Protivňákovej, SNPM

Zádušná sv. liturgia a pohrebné obrady sr. Ireny Anny Protivňákovej sa konali vo štvrtok 4. marca 2021 o 10.00 hod. v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore otcov redemptoristov v Michalovciach. Pohrebné obrady slúžil protosynkel Košickej eparchie Jaroslav Lajčiak a spoluslúžiteľom bol viceprovinciálny predstavený otcov redemptoristov o. Metod M. Lukačik CSsR. V príhovore otec Jaroslav vyzdvihol krásu života s Bohom v zasvätení a spomenul, že sr. Irena bola pripravená na stretnutie s Pánom. Ako múdre panny si uchovala v bdení a očakávaní na svojho ženícha – olej modlitby, služby a lásky k blížnym. Vyzdvihol tiež, že aj napriek ťažkým životným okolnostiam 2. svetovej vojny, zrušeniu kláštorov a komunistickému režimu, žila horlivo svoje rehoľné zasvätenie a dokázala byť vernou sestrou služobnicou za všetkých okolností k čomu povzbudzovala aj svoje spolusestry.
Sr. Irena bola pochovaná na mestskom cintoríne v Michalovciach.
Vičnaja jej pamjať, blaženyj pokoj!
Za modlitby a spomienku na ňu vám ďakujú
sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a príbuzní