SSNPM

Patrónka Zemplína, pros Boha za nás

Patrónka Zemplína, pros Boha za nás
Vyvrcholením návštevy Štátneho sekretára Svätej stolice kardinála Pietra Parolina na Slovensku bola púť ku Klokočovskej ikone presvätej Bohorodičky, do najväčšieho mariánskeho pútnického miesta Košickej eparchie. V sobotu 16. septembra 2023 spolu s pútnikmi z celej metropolitnej cirkvi navštívil Klokočov. Ďakovnej púte sa zúčastnili aj sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. Sr. Emanuela Mária Rindošová, provinciálna predstavená, mala možnosť krátkeho stretnutia kardinálom Pietrom Parolinim, ktoré bolo veľmi povzbudivé a srdečné.
V tento deň aj sestry služobnice ďakovali a prosili patrónku Zemplína o jej ochranu a pomoc pre všetkých ľudí, ku ktorým sú poslané pomáhať a slúžiť. 
Sr. Regina Mitrová