SSNPM

Pastorácia povolaní

Celoslovenský tím pre pastoráciu povolaní zorganizoval pre animátorov pastorácie povolaní v dňoch od 30. apríla do 3. mája 2014 v Čičmanoch formačno – pracovné stretnutie. Téma tohto stretnutia bola: „Kultúra mediálnej komunikácie a animácia povolaní.! Na tomto stretnutí sa zúčastnila  z našej rehole sestra Joachima.