SSNPM

Otvorenie nových možností pre seniorov – symfónia aktivity a relaxu

Počas mesiacov júl až november 2017 sa nám, v Dome sv. Kozmu a Damiána v Prešove na Rumanovej 6, podarila realizácia projektu s názvom: Integrácia ľudí so špeciálnymi potrebami do spoločnosti – symfónia aktivity a relaxu

Prioritný cieľ projektu: Zvyšovanie kvality života seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána s poruchami mobility cez zakúpenie 9 miestneho špeciálne upraveného motorového vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík

Stručné vyhodnotenie podujatia, projektu:
Dňa 3.11.2017 naši seniori s s náležitou radosťou slávnostne prevzali dlho očakávané špeciálne upravené vozidlo. Hneď na prvej skúšobnej jazde začali podávať návrhy, kam všade sa chcú vybrať na výlet či kultúrnu akciu. Nápadov bolo veľa a my spoločne s nimi, za pomoci rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov, im chceme tieto sny začať plniť. Získané prostriedky sa stali oporným bodom pre realizáciu dlhoročných vízií, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb ľudí s poruchami mobility a umožnia plnohodnotne sa zapojiť ľuďom so znevýhodnením do spoločnosti. Už roky sa snažíme umožňovať im účasť na spoločensko-kultúrnych podujatiach a rekreačno-rehabilitačných podujatiach špecificky podľa individuálnych prianí a potrieb a veríme, že za pomoci nového auta budú tieto výjazdy ešte častejšie.

Čo nám tento projekt prinesie v budúcnosti?
Výrazné zvýšenie kvality života seniorov s poruchami mobility. Ďalej očakávame rozvíjanie a posilňovanie medzigeneračnej solidarity, cez budovanie solídnej siete dobrovoľníkov-študentov. A tiež rozvoj rekreačno-rehabilitačnej činnosti pre seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána, ktorej zámerom je podpora zdravého psychického a sociálneho rozvoja osobnosti, obnova, rehabilitácia a rekonvalescencia fyzických síl, výkonnosti a podpora duchovných síl prijímateľov sociálnych služieb.

Donátori projektu:
• Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb cez MPSVaR SR
• Nadácia EPH
• Dotácia z rozpočtu na podporované oblasti cez MESTO PREŠOV
• Kongregácia sestier služobníc NPM a dary od právnických a fyzických osôb

autor textu: sr. E. Rindošová