SSNPM

Otvorenie „Centra stretnutia“

Otvorenie „Centra stretnutia“
     Za účelom pomoci ľuďom z Ukrajiny, Prešovský samosprávny kraj poskytol sestrám služobniciam Nepoškvrnenej Panny Márie priestory v budove na Konštantínovej ulici č. 1 v Prešove
   Tak sme mohli dňa 21.2.2023  otvoriť „Centrum stretnutia“.
    Náplňou tohto spoločného úsilia je pomáhať ukrajinským rodinám s adaptáciou, zmierňovať negatívne dopady vojny na rodiny a predovšetkým deti.  Pomocou individuálnych aj spoločných stretnutí, delením sa, a pod.,  naša vzájomná dôvera, porozumenie, nádej rastie.                                     
        Vedením „Centra Stretnutia“  bola poverená sr. Katarína M. Kozáková. Na jednom z počiatočných stretnutí sa spoločne rozhodli pre kreatívne trávenie voľného času. Medzi prvými aktivitami bolo maľovanie obrazov podľa čísel.  A tu, po namaľovaní viacerých obrazov sa ukázalo, že neostane tá krása v anonymite. Usporiadame výstavu našich obrazov!  Keďže sa blížia sviatky Veľkej noci, tak teraz už maľujeme, zdobíme, vyrábame rôzne veľkonočné vajíčka a dekorácie, ktoré tiež budú súčasťou výstavy „Prebúdzanie nového života“
     Do „umeleckej“ tvorby sa zapájajú jednotlivci rôznych vekových kategórii, od najmenšieho pomocníka (2 r.) po najstaršiu Katarínu (66 r.) .
Sr. Katarína, SNPM
 
 
 
Názov Projektu: Spolu sa hrajeme, vzdelávame i pomáhame rodinám z Ukrajiny
Tento projekt je realizovaný vďaka podpore a finančnému grantu:
BISCHÓFLICHES ORDINARIAT, AKTION HOFFNUNG-HILFE, FUR DIE MISSION GMBH, AUGSBURG , DEUTSCHLAND
Andreas-Petrus-Werk, Katholica Unio, Austria
OEUVRE D’ORIENT, Paríž, Francúzko