SSNPM

Oslava životného jubilea

Dňa 8. 4. 2016 v Prešove slávili sestra Timoteja, sestra Damiána a sestra Františka krásne životné jubileum. Vďačné za ich život, povolanie a službu sme spoločne ďakovali Bohu pri sv. liturgii, ktorú slávil o. Marko Durlak a o. Antón Mojzeš. Vyprosujeme im hojné milosti, nech sú požehnané a požehnaním.