SSNPM

Oslava v Ríme

Dňa 5. septembra počas Božskej liturgie biskupov v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme sa konala oslava 150. rokov od narodenia a 100. výročie od smrti spoluzakladateľky blahoslavenej sestry Jozafaty Hordaševskej. Na liturgii sa zúčastnili biskupi biskupskej synody biskupov UHKC, ktoré sa konajú v Ríme od 1. do 10. septembra: kardinál Stanislav Rylko, opát baziliky Santa Maria Maggiore, arcibiskup Cyril Vasil, sekretár Kongregácie pre orientálne cirkvi, biskup Yosyanthin z Ordosythu. Biskup Juraj Džužar, apoštolský exarcha pre gréckych katolíkov v Srbsku. Na konci liturgie oslovila prítomných sestra Sofia Lebedovič, generálna predstavená Kongregácie sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie: Táto udalosť je pre nás sestry príležitosťou priblížiť sa k blahoslavenej Jozafate. Bola dcérou vlastnej cirkvi a cítila potrebu slúžiť ukrajinským migrantom vo vzdialených krajinách tým, že tam poslala sestry. Matka Jozafata nás dnes zhromaždila v tejto prekrásnej Bazilike.