SSNPM

Október je mesiac, v ktorom je striebro vo vlasoch vzácne…

 

V našej spoločnosti je mesiac október mesiacom, v ktorom sme vyzývaní k väčšej pozornosti a úcte k starším ľuďom. Vychovávame k tomu už malé deti. Učíme ich darovať starkým svoj úsmev i pohladenie. Naša úcta patrí tým, ktorí sa celý život dokázali obetovať pre svoje rodiny, našim rodičom a starým rodičom.

Aj v Dome sv. Kozmu a Damiána bol mesiac október 2018 veľmi pestrý. Hneď začiatkom mesiaca sme s našimi seniormi prijali pozvanie na benefičný koncert Prešovského samosprávneho kraja „Krídla túžby“ v Divadle Jonáša Záborského, ktorý sa konal pod záštitou predsedu PaedDr. Milana Majerského.
Voľný čas spríjemňovali v týchto slnečných jesenných dňoch našim seniorom deti z viacerých materských a základných škôl, ktoré si spolu s učiteľkami pripravili bohatý kultúrny, spoločenský aj športový program. Spievali, tancovali, recitovali, cvičili spolu so seniormi na mobiliári, skákali a behali po celom seniorparku. Každé dieťa malo pripravený svoj darček, ktorým chcelo potešiť. Deti z Cirkevnej materskej školy bl. Jozafaty v Ľutine spolu s rodičmi vyrobili nádherné srdiečka, ktoré spolu s objatím venovali všetkým seniorom. Deti zo Spojenej školy T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským na Sládkovičovej ulici v Prešove im zase na pamiatku priniesli vyrobené pozdravy a nakreslené obrázky.
Úsmev nestojí veľa, ale veľa dáva. Deti vytvorili pre seniorov atmosféru tepla domova a svojím postojom úprimnej radosti potvrdili, aké vzácne je striebro vo vlasoch našich seniorov. Vypadla nejedna slzička. Do budúcna deti prisľúbili, že prídu zas, keď k nám zavíta jar a znovu budú môcť tráviť čas so seniormi a šantiť vonku v prírode.