SSNPM

Odpustová slávnosť

Dňa 27.6.2023 sme v CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne slávili odpustovú  slávnosť pri príležitosti sviatku patrónky škôlky bl. mučeníčky Tarzície. Svojou prítomnosťou nás potešili vladyka Peter Rusnák a vladyka Milan Lach, ktorí slávili sv. liturgiu za účasti  duchovných otcov  V. Skybu, P. Sabola,  P. Vasiľa a nášho duchovného správcu o. Igora Cingeľa. Po sv. liturgii vladyka Peter posvätil našim predškolákom školské tašky a pomôcky. Neskôr nasledovalo myrovanie a spoločné agapé. Slávnosti sa zúčastnili okrem sestier služobníc z Trenčína aj sestry Faustína zo Starej Ľubovne a s. Hieronyma z Humenného. Za účasti detí, rodičov a všetkých prítomných hostí sme strávili príjemný a požehnaný čas.