SSNPM

Odpustová slávnosť v Dome sv. Kozmu a Damiána v Prešove

Dňa 1. 7. 2015 o 9:30 hod. sme s radostným srdcom slávili odpustovú slávnosť našich patrónov svätých Kozmu a Damiána, ktorým je vo východnom cirkevnom kalendári zasvätený práve tento deň. Ďakovnú sv. liturgiu slávil pomocný vladyka Milan Lach SJ. V homílii sa prihovoril našim seniorom, ich rodinám, ale aj tým, ktorí sa o nich obetavo starajú. Príjemnú atmosféru doplnili svojím spevom seniori zo speváckeho zboru „Radosť“.

Po slávnostnej liturgii sme strávili pár vzácnych spoločných chvíľ pri agapé s vladykom Milanom, kňazmi, bohoslovcami, sestrami z Kongregácie sestier služobníc NPM, so seniormi a ich príbuznými, so zamestnancami a ich rodinami, s priateľmi a dobrodincami Domu sv. Kozmu a Damiána. Spolu sa slávnosti zúčastnilo okolo 110 účastníkov medzi nimi aj pracovníci z Prešovského samosprávneho kraja.
Táto spoločná slávnosť bola veľkým vďakyvzdaním Bohu a našim patrónom za ich pomoc a ochranu.

vedenie Domu sv. Kozmu a Damiána