SSNPM

Odpust sv. archanjela Michala v Habure

V jesennú nedeľu 6. 11. 2022 sme sa zúčastnili odpustovej slávnosti v obci Habura, ktorá sa konala pri príležitosti sviatku sv. Michala Archanjela. Spolu sme tak mohli zdieľať s miestnymi veriacimi duchovné spoločenstvo zjednotené v modlitbe aj spoločenstvo s našimi blízkymi.
sr. Sofia