SSNPM

Názov projektu: Spolu chráňme seniorov

Metóda realizácie projektu: spolupráca medzi MOV LÁSKAVÉ RUKY o.z., pobytového sociálneho zariadenia určeného pre seniorov s poruchou mobility a špeciálnymi potrebami Domom sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej 6 v Prešove (ŠZ, DSS, ZOS) a realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.

Projektovým zámerom je zvýšiť kvalitu života seniorov s poruchou mobility a pomôcť im rozhodovať o svojej prítomnosti i budúcnosti a v čase mimoriadnej situácie pandémie koronavírusu Covid -19. Viac o projekte: Spolu chráňme seniorov – Dom sv. Kozmu a Damiána (domkad.eu)