SSNPM

Návšteva z Ukrajiny

 Dňa 12. až 13. októbra trenčiansku komunitu a CMŠ bl. Tarzície navštívi sestry služobnice z Ukrajiny, ktoré pracujú v školstve a ich cieľom bolo oboznámiť sa s okolnosťami cirkevného školstva na Slovensku. Keďže pre mnohé z nich to bola prvá návšteva Slovenska, navštívili aj trenčiansky hrad, pútnické miesto Skalka a cirkevnú školu v Žiline. Ďakujeme za krásne spoločenstvo a vzájomné obohatenie.