SSNPM

Návšteva v trenčianskej komunite

V dňoch 22.10. – 23.10.2022 komunitu sestier SNPM a CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne navštívila provinciálna predstavená sr. Emanuela M. Rindošová, sr. Katarína M. Kozaková a odídenci z Ukrajiny, ktorí momentálne bývajú v dome sestier služobníc v Gelnici.  V Trenčíne  strávili požehnaný a príjemný čas, navštívili zaujímavé miesta: CMŠ bl. Tarzície,  Trenčianský hrad, gr.-kat. chrám sv. Cyrila a Metoda, mesto Trenčín a Bojnický zámok. Odniesli si veľa pekných zážitkov a spomienok. Rozlúčili sa s nami s vďačnosťou v srdci za možnosť stráviť s nami tento aj pre nás obohacujúci čas. Sr. Petronela