SSNPM

Návšteva svätého otca v Prešove

Na slávnostnej svätej liturgii s pápežom Františkom sa zúčastnila aj Matka Generálna sr. Sofia Lebedovič, provinciálna predstavená z Ukrajiny – sr. Miroslava Jakimec a a provinciálna radkyňa z Poľka – sr. Anna Drozd.