SSNPM

Návšteva krajského múzea

Miništranti spolu so seniormi navštívili Krajské múzeum v Prešove
Stredajšie doobedie strávili chlapci z tábora miništrantov „Česť služby – Úctu vzdáme“ spolu s animátormi, bohoslovcami kňazského seminára v Prešove t.j. spolu 38 nadšencov, ako dobrovoľníci so seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána. Chlapci svoju návštevu začali priamo v seniorparku, kde im sestra Emanuela porozprávala o Dome a jeho obyvateľoch, s ktorými sa mali o chvíľu stretnúť. Spomenula aj olympiádu, ktorá sa konala pred necelým mesiacom. Následne zobrala chlapcov na prehliadku samotnej budovy, kde ich už nedočkavo čakali seniori, pripravení na výlet. Niektorí vozičkári sa previezli na špeciálnom aute so zdvižnou plošinou, iní išli na vozíčku spolu s chlapcami. Akciu pomohol manažovať personál a členovia o.z. LÁSKAVÉ RUKY a všetci spolu sa vybrali cez Prešov do Krajského múzea. So záujmom si najprv prezreli výstavu historických hasičských vozidiel. V múzeu práve prebiehala okrem stálej expozície archeoparku a zbraní aj výstava petrolejových lámp z rôznych krajín sveta. Na návštevníkov múzea čakali aj odborní lektori, ktorí sa nenechali zaskočiť veľkou skupinou návštevníkov a ochotne každej skupinke porozprávali o vystavenej expozícii. Chlapci si odniesli veľa nových poznatkov, spoznali klientov Domu sv. Kozmu a Damiána, ktorým vyčarili úsmev na tvári svojim záujmom a otázkami. Niektorí chlapci pomáhali personálu aj s vozíčkami, čím ukázali, že ešte stále sú mladí, ktorí vedia vzdať úctu starším, vypočuť ich a podať pomocnú ruku.

text/foto: sr. Emanuela Rindošová