SSNPM

Návšteva detí z hnutia eRko

V rámci Roka zasväteného života 28. 11. navštívili kláštor sestier služobníc v Humennom deti z hnutia eRko, ktoré v humenskej farnosti vedie o. kaplán Martin Snak so svojou manželkou. Deti si pripravili na sestry otázky, aby sa dozvedeli o ich živote v kláštore. Mohli si vyskúšať aj prácu v kláštore, ktorú sestry vykonávajú pre farnosť – žehlenie ručníčkov. Táto činnosť ich veľmi zaujala a každý z účastníkov si nechal urobiť aj fotku. Nechýbala ani spoločná modlitba so sestrami v kaplnke, deti si zaspievali a o. Martin všetkým na záver udelil novokňazské požehnanie. Nechýbala ani sladká odmena a spomienka na návštevu v kláštore v podobe kvetinky.