SSNPM

Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku

V dňoch od 26. do 28. júla 2013 v Ružomberku sa konalo národné stretnutie mládeže R13,  prebiehalo v duchu Svetových dní mládeže, keďže predstavuje alternatívu pre tých, ktorí nepocestovali  do Ria de Janeira. 

Motto stretnutia:

Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov (Porov. Mt 28, 19)

Na tomto stretnutí sa zúčastnili sestry: Jozefka, Joachima, Simeona, Jozafáta, Romana a Emanuela. Súčasťou tohto stretnutia bolo Expo povolaní, kde sme prezentovali našu kongregáciu.