SSNPM

Mladí dobrovoľníci majú možnosť pomáhať seniorom…

Mladí dobrovoľníci majú možnosť pomáhať seniorom…  

 

Zvyšovanie kvality života seniorov s poruchami mobility je veľmi potrebné a často sa táto problematika v spoločnosti odsúva na margo. Vďaka podpore z nadácie GRANVIA  v spolupráci s občianskym združením LÁSKAVÉ RUKY sme začali realizáciu projektu „Jeseň života v plnej kráse“.

V mesiaci marec 2019 sme sa v realizačnom tíme venovali plánovaniu a víziám  o možnostiach činnosti dobrovoľníkov v Dome sv. Kozmu a Damiána. Dobrovoľník v našom projekte je človek, ktorý sa vo svojom voľnom čase bezplatne a dobrovoľne venuje seniorom. My sme pripravili viaceré stretnutia pre skupiny študentov, ktorí sa môžu zapojiť do tejto činnosti. Prvou skupinou sú študenti SZŠ sv. Bazila Veľkého, študujúci v odbore praktická sestra, ktorí majú v Dome sv. Kozmu a Damiána odbornú prax. Formou prednášky, prezentácií a besedy sa dozvedeli o činnosti dobrovoľníkov v minulom roku a  plány na tento kalendárny rok. Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo na gymnáziu bl. Petra Pavla Gojdiča na Bernolákovej ulici v Prešove. Študenti 2. a 3. ročníka mali možnosť uvidieť práce našich seniorov prostredníctvom výstavy maľovaných obrazov, ktoré boli realizované v minulom roku, tiež za pomoci dobrovoľníkov. Možnosti angažovania sa v dobrovoľníctve sme im priblížili cez prezentáciu, prednášku a diskusiu. Ďalším zastavením bola Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove, kde sme študentom z odboru animátor voľného času, pomocou letákov prezentovali tento projekt. Dobrovoľnícka činnosť prináša veľa pozitívnych skúsenosti, ktoré mladí získajú, ak sa s láskou obetujú pre dobro iných ľudí.

Mladí dobrovoľníci sa môžu prihlásiť na:

 dobrovolnikkad@gmail.com alebo  tu

Čo chystáme?

Napríklad dobrovoľníci budú mať aktívnu účasť pri doprevádzaní seniorov do seniorparku vychádzky aj cvičenie v rehabilitačnej zóne, na kultúrne, spoločenské aj športové podujatia v areáli aj mimo areál zariadenia, pomoc pri estetickej úprave seniorparku, nákup kvetov na trhovisku, výsadba kvetov, návšteva kaštieľa vo Finticiach a veľa iného… O plánovaných aktivitách budeme pravidelne informovať na našej internetovej stránke www.domkad.eu

Cieľom projektu „Jeseň života v plnej kráse“ je naučiť mladých ľudí, dobrovoľníkov aj deti, ako môžu pomôcť spríjemniť a skrášliť jeseň života týmto seniorom, a to už len samotnou svojou prítomnosťou a spoločne stráveným časom pri zaujímavých aktivitách. Dlhodobým benefitom projektu bude zvyšovanie kvality života seniorov cez utváranie medzigeneračných priateľstiev a návrat do spoločnosti.

 

Na spoluprácu sa teší

koordinátor dobrovoľníkov Mgr. Monika Ferková, s. Simeona