SSNPM

Mimoriadna generálna kapitula

Mimoriadna generálna kapitula
Svätou liturgiou slávenou v kaplnke generálneho domu sa začala XIV. Mimoriadna generálna kapitula Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá má za cieľ prijať Konštitúcie a Direktiívy Kongregácie. Téma kapituly – Konštitúcie Kongregácie – učiteľ, vodca a ukazovateľ cesty do svätosti. Kapitula sa realizuje formou online na platforme ZOOM kvôli pandémii vírusu COVID-19. Účastníčkami kapituly sú sestry generálneho vedenia, provinciálne predstavené a delegátky z provincií.
Svätú liturgiu slávil vladyka Dionizij Ľachovič, apoštolský exarcha v Taliansku. Vo svojom príhovore nás povzbudil, aby sme kráčali v šľapajách odkazu blaženej spoluzakladateľky sestry Jozafáty „Slúžiť tam, kde je najväčšia potreba“. Svätú liturgiu online sledovali sestry služobnice po celom svete.
XIV. mimoriadna generálna kapitula bude trvať v čase od 21.3.2021 – 30.3.2021. Za slovenskú provinciu sú účastné mimoriadnej generálnej kapituly provinciálna predstavená sr. Emanuela M. Rindošová, delegátky sr. Petra E. Sičáková a sr. Natanaela A. Barnová.