SSNPM

Menovací dekrét na funkciu riaditeľky CMŠ Bl. Tarzície


Dňa 27. 2. 2023 v CMŠ Bl. Tarzície v Trenčíne, sr. Emanuela M. Rindošová, provinciálna predstavená SNPM, odovzdala menovací dekrét na funkciu riaditeľky CMŠ Bl. Tarzície p. Ing. Vieroslave Hrnčiarovej. Funkčné obdobie bude trvať od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2028. Dekrét bol odovzdaný v prítomnosti  detí, zamestnancov a duchovného správcu CMŠ o. Igora Cingeľa.
Novej riaditeľke vyprosujeme plnosť darov Svätého Ducha na mnohaja i blahaja lita! sr. Petronela