SSNPM

Medzinárodné stretnutie formátoriek

V dňoch 13.4 – 22.4.2015 v Ríme v generálnom dome sestier Služobníc prebieha medzinárodné stretnutie formátoriek zo všetkých provincií našej kongregácie. Stretnutie formátoriek bolo zorganizované na základe odporúčaní 12 generálnej kapituly, ktorá sa konala v júli 2011. V prvých dňoch všetky sestry provincii predstavili históriu rozvoja charizmy na svojom území. / Ukrajina, Kanada, Srbsko, Poľsko, Slovensko, USA, Brazília/. V ďalších dňoch sa sestry budú prezentovať, ako rozvíjajú dary charizmy v súčasnosti. Vďačné Bohu za prijaté milosti s nádejou sa budú zamýšľať ako naďalej rozvíjať svoju charizmu v budúcnosti.